-

www.insert.com.pl

foto

Cena brutto:
Stan magazynowy:
Gwarancja: miesiące

Gratyfikant 3. System kadrowo-płacowy - Upgrade v.1.00

W pakiecie Konsultant system pomocy technicznej, wersja trzymiesięczna

Gratyfikan 3 to najnowsza wersja popularnego systemu wspomagającego pracę działu kadr. Program uzupełniono i wzbogacono o wiele przydatnych funkcji i możliwości, dzięki czemu jeszcze lepiej odpowiada potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Z łatwością dostosowuje się również do zmieniających się przepisów prawnych. Umożliwia obsługę wielu podmiotów gospodarczych.

Gratyfikant 3 jest programem łatwym w obsłudze, dlatego z powodzeniem mogą z niego korzystać nawet początkujący użytkownicy komputerów. Może pracować w sieci komputerowej lub jako system jednostanowiskowy.

Grtyfikant 3 może współpracować z innymi programami firmy InsERT: systemem sprzedaży Subiekt 5, systemem finansowo-księgowym Rewizor 3, księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz 4 oraz systemem wspomagania produkcji Fabrykant, a także z programem Płatnik. Współpracuje też z rejestratorami czasu pracy oraz z programami homebankingowymi.

Kadry
 • Wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej
 • Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, badań okresowych i szkoleń BHP
 • Dokumentowanie zmian dokonanych w ewidencji

Płace
 • Obliczanie i dokonywanie wypłat dla pracowników
 • Definiowanie i dowolne określanie składników płacowych
 • Oporządzanie list płac (w tym "trzynastki" i nagród jubileuszowych)
 • Automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop
 • Wystawianie rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Wypłacanie i rozliczanie zaliczek
 • Rozliczanie pracy na akord oraz pracy prowizyjnej metodą (zwykłą lub progresywną)

ZUS
 • Generowanie i drukowanie deklaracji ZUS
 • Współpraca z programem Płatnik
 • Ewidencja zasiłków wypłacanych przez ZUS

Statystyka
 • Bilansowanie czasu pracy, absencji, akordów oraz prowizji za dany okres
 • Tworzenie zestawień dotyczących struktury zatrudnionych według wieku, stażu, wykształcenia, typu zatrudnienia   
 • Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników.

Wydruki
 • Erukowanie dokumentów związanych z kadrami i płacami - świadectw, umów, kart i asygnat zasiłkowych, list płac, deklaracji podatkowych, deklaracji i list zasiłków ZUS, poleceń przelewu itp.
 • Definiowanie postaci wydruków
 • Zestawienia definiowane przez użytkownika.

Inne możliwości
 • Kompleksowa obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Kompleksowa obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Prowadzenie ewidencji miast, banków, urzędów skarbowych itp.
 • Definiowanie kalendarzy, według których pracują zatrudnieni
 • Wbudowany terminarz
 • Ulepszony interfejs użytkownika
 • Rozbudowany system archiwizacji danych
 • Wbudowane zabezpieczenia przed awariami komputera lub sieci.


Powered by EuroBoS / UVD