Regulamin

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej. Dane osobowe są zapisywane w plikach cookies.


1. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Comp-Art Sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy 85-153, przy ul. Inowrocławskiej 4c, NIP: 953-24-22-640 REGON: 093037858 KRS: 0000105315, w okresie jego funkcjonowania.

2. Dane udostępniane Administratorowi nie podlegają profilowaniu.

3. Celem zbierania danych jest możliwość przygotowania oferty handlowej oraz wystawienia dowodu sprzedaży, a także, w przypadku takiej konieczności, realizacja zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówień oraz zgłoszeń reklamacyjnych przez Sprzedawcę, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Comp-Art Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu transportu towaru. Dane te nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży bądź zgłoszenia reklamacyjnego, podmiotom państwa trzeciego, ani organizacjom międzynarodowym.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili może usunąć konto, a w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego oraz do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.


Regulamin sklepu obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Właścicielem sklepu jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Comp-Art Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Inowrocławska 4c 85-153 Bydgoszcz, zajmująca się hurtową i detaliczną sprzedażą podzespołów, peryferiów i akcesoriów komputerowych, komputerów stacjonarnych i notebooków, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych.

1. Zapisy niniejszego regulaminu skierowane są do wszystkich klientów firmy, zarówno hurtowych, jak i detalicznych, przedsiębiorców, jak i konsumentów.
2. Oferowane przez nas produkty pochodzą bezpośrednio od producentów i autoryzowanych importerów lub ich oficjalnych dystrybutorów.
3. Przedsiębiorcy dokonujący płatności w wyznaczonym terminie i osiągający uzgodnione indywidualnie z przedstawicielem Zarządu obroty w dokonywanych regularnych zakupach, mogą ubiegać się o przyznanie stałych rabatów.

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Spółka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Comp-Art Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Inowrocławskiej 4c wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod numerem KRS: 0000105315.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.comp-art.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określonym w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (w tym Konsumentem) umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.comp-art.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Ilość oferowanych produktów jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Sporadycznie zdarza się, w sytuacji, gdy równocześnie przeprowadzanych jest kilka operacji na tej samej pozycji magazynowej, że zamówienie zostaje przyjęte przez system mimo, że produkt jest już niedostępny. W takich okolicznościach bezzwłocznie informujemy klienta o braku towaru i udzielamy informacji o możliwości zamówienia.

6. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie się różnić od oryginałów (producenci zmieniają często szaty graficzne tych samych produktów) zachowując jednak odpowiednie parametry techniczne.

7. Mimo dołożenia wszelkich starań, publikowane dane mogą zawierać błędy, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt, który pozwoli je zweryfikować i poprawić.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Bezpośredniego zakupu towaru można dokonywać w sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Inowrocławska 4c 85-153 Bydgoszcz.

3. Zamówienia od Klientów składane poza siedzibą Sprzedawcy przyjmowane są poprzez stronę www.comp-art.pl oraz e-mailowo pod adresem poczta@comp-art.pl.

Aby zakupić towar drogą elektroniczną poprzez stronę internetową, należy założyć konto, po zalogowaniu do którego otrzymacie Państwo dostęp do swoich rezerwacji, historii zakupów i rozliczeń.

Rejestracja

Aby dokonać rejestracji, należy kliknąć na znajdującą się na głównej stronie zakładkę ,,Załóż konto" i wypełnić formularz.
Konieczne jest podanie:

 1. adresu e-mail stanowiącego jednocześnie login
 2. hasła
 3. imienia i nazwiska / nazwy firmy
 4. pełnego adresu zamieszkania/ siedziby firmy
 5. NIP-u (w przypadku konta firmowego)
 6. numeru telefonu kontaktowego

Po prawidłowym wypełnieniu formularza, należy wpisać znajdujący się poniżej kod z obrazka i kliknąć polecenie "Wykonaj". W krótkim czasie otrzymujecie Państwo wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny. Po kliknięciu w tenże link pojawi się informacja o możliwości logowania się do naszego systemu. Od tej pory po zalogowaniu się na Państwa indywidualne konto za pomocą loginu (adresu e-mail) i hasła, mogą Państwo dokonywać zakupów.

4. Istnieje możliwość realizacji zamówień specjalnych (zamówienia towaru niedostępnego w bieżącej ofercie) po e-mailowym potwierdzeniu takiej możliwości przez handlowca.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w trakcie realizacji internetowego/ e-mailowego zamówienia kontaktują się z Państwem nasi handlowcy (kontaktu można się spodziewać zawsze przy wyborze paczki za pobraniem - nie wysyłamy takich paczek osobom, z którymi nie możemy się skontaktować pod numerem telefonu podanym w formularzu/ e-mailu – nieutrudniony kontakt telefoniczny kuriera z Państwem gwarantuje szybką i skuteczną dostawę).

6. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości bądź nieprawidłowo wypełnionego formularza (np. braku niezbędnych do realizacji zamówienia danych). W uzasadnionych przypadkach może też ograniczyć sposób płatności lub żądać dokonania przedpłaty (np. w przypadku realizacji zamówień specjalnych bądź realizacji zamówień klientów firmowych nie regulujących należności w wyznaczonym terminie).

7. Termin, warunki i koszty realizacji zamówień specjalnych uzgadniane są indywidualnie z klientem.

8. Niepotwierdzone rezerwacje na towar dostępny na stronie www, będą usuwane automatycznie o 24.00. Do tej pory w każdym czasie klient ma możliwość usuwania ich własnoręcznie po zalogowaniu do swojego konta. Potwierdzony z kolei zarezerwowany przez stronę www towar pozostaje tylko do czasu odbioru osobistego w najbliższy dzień roboczy sklepu bądź do czasu dokonania przez Klienta przedpłaty przed wysyłką nie dłużej niż do 3 dni.  W przypadku braku odbioru bądź braku zadeklarowanej przedpłaty, rezerwacja zostaje po upłynięciu w/w terminu usunięta przez pracownika sklepu.

9. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem, po czym Sprzedawca rozpoczyna proces realizacji zamówienia przy czym:

  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – proces ten rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego,
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

10. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu.

11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

12. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. E-mail: poczta@comp-art.pl

b. Adres korespondencyjny: ul. Inowrocławska 4c 85-153 Bydgoszcz

13. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Koszty transportu:

- po przedpłacie DPD 19 zł brutto,

- za pobraniem DPD 29 zł brutto,

- po przedpłacie w przypadku dużych gabarytów (telewizory, wielkogabarytowe drukarki/ urządzenia wielofunkcyjne, szafy rackowe nie zawierające szkła) 39 zł brutto,

3. Koszt transportu podawany jest w trakcie wyboru opcji dostawy bądź uzgadniany indywidualnie z klientem (podany koszt transportu odnosi się do przesyłek o wadze do 30 kg; powyżej tej wagi uzgadniany jest indywidualnie). Nie ma możliwości wysyłki towarów delikatnych np. zawierających szkło, jak w przypadku szaf rackowych.

4. Istnieje możliwość odbioru osobistego, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Klienta.

5. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zazwyczaj od 24h do 72h. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy.

6. Stan paczki należy sprawdzić w obecności kuriera (w przypadku przesyłek pobraniowych, zgodnie z prawem przewozowym, dopiero po opłaceniu należności) i w razie jej widocznego uszkodzenia (rozdarcia, wgniecenia, dziur, zalania itp.), bezzwłocznie sporządzić z kurierem protokół szkody – dokument ten to jedyna podstawa do wszczęcia procedury reklamacyjnej u przewoźnika.

V. Formy płatności

1. Zakupów w sklepie stacjonarnym dokonywać można tylko za gotówkę.

2. Formy płatności w przypadku zamówień:

 1. przedpłata na konto firmy: PKO BP 03 1020 1462 0000 7402 0193 4280
 2. gotówka przy odbiorze towaru w siedzibie firmy Comp-Art Sp. z o.o.
 3. gotówka przy odbiorze towaru pod wskazanym przez Klienta adresem - wysyłka za pobraniem.
3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia otrzymany na adres e-mail. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) przez okres podany w ofercie na stronie internetowej. Rękojmia może być zatem ograniczona do okresu ochrony gwarancyjnej oferowanej przez producenta. Rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców w przypadku towarów posiadających gwarancję producenta/ dystrybutora.

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę.

14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

16. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy e-mailowo na adres poczta@comp-art.pl lub wysyłając na adres ul. Inowrocławska 4c 85-153 Bydgoszcz.

3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Inowrocławska 4c 85-153 Bydgoszcz.

5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, różnica pomiędzy zwykłą, najtańszą formą przesyłki, a formą wybraną przez Konsumenta nie podlega zwrotowi. Zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu jak materiały eksploatacyjne,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- zawartej w drodze aukcji publicznej,

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Ochrona danych osobowych


Klauzula informacyjna zgodna z RODO

1. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Comp-Art Sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy 85-153, przy ul. Inowrocławskiej 4c, NIP: 953-24-22-640 REGON: 093037858 KRS: 0000105315, w okresie jego funkcjonowania.

2. Dane udostępniane Administratorowi nie podlegają profilowaniu.

3. Celem zbierania danych jest możliwość przygotowania oferty handlowej oraz wystawienia dowodu sprzedaży, a także, w przypadku takiej konieczności, realizacja zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówień oraz zgłoszeń reklamacyjnych przez Sprzedawcę, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Comp-Art Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu transportu towaru. Dane te nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży bądź zgłoszenia reklamacyjnego, podmiotom państwa trzeciego, ani organizacjom międzynarodowym.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili może usunąć konto, a w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego oraz do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.plhttp://www.rzu.gov.pl.

X. Spory

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz towarów na zamówienie specjalne.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu potwierdzającego zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.comp-art.pl oraz w wersji drukowanej w siedzibie sklepu. Na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. nie obejmuje umów sprzedaży zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.


Powered by EuroBoS / UVD